S&OP Maturity scan

4Supplychain heeft zijn eigen methode ontwikkeld om te beoordelen waar je staat met je S&OP proces. We hebben zelf bij meerdere bedrijven jaren ervaring op dit gebied en rollen gehad als supply chain directeur, S&OP manager maar ook in meer operationele rollen als demand, productie of supply planner. Dit in combinatie met literatuur heeft geleid tot een duidelijk framework voor onze S&OP maturity scan.

Hoe gaan wij te werk?

1. Plan assessment

Samen met de klant bekijken wat de huidige uitdaging is en komen we tot een plan van aanpak. Onze methode is standaard maar de mate van complexiteit van het S&OP proces binnen uw bedrijf bepaald hoe we de methode toepassen. Verder bespreken we het ambitieniveau waar de organisatie naartoe wil groeien en de project organisatie.

2. Huidige score (KPI’s)

We berekenen op basis van gegeven data de as is met betrekking tot KPI’s. Hieronder vallen onder andere de forecast accuratesse, forecast bias, service level en aantal dagen voorraad. Meer KPI’s kunnen gemeten worden wanneer dat nodig is. Bij een implementatie ter verbetering van het proces is dit het startpunt en het geeft een heldere beoordeling waar je nu staat. Met onze ervaring in meerdere branches kunnen we daaraan ook je score meten.

3. Enquête

Onze enquête sturen we breed uit binnen het bedrijf. Doel is om alle hiërarchische ‘lagen’ binnen het bedrijf hierin mee te nemen en ook alle disciplines. Dit geeft een zeer goed beeld waar het bedrijf staat en hoe er naar wordt gekeken vanuit verschillende disciplines en niveaus binnen de organisatie. Dit verrijken we met interviews in stap 4.

4. Interviews

Alle disciplines die met het S&OP proces te maken hebben zullen we interviewen. Dit helpt enorm om een helder beeld te schetsen. Resultaten uit de enquête geven een goede basis voor de vragen die we moeten stellen. Sales, planning, productie, finance, marketing zijn veelal disciplines die we zullen interviewen.

5. Presentatie S&OP scan en plan ter implementatie

Finale rapport zullen we presenteren waarbij we helder aangeven wat het (eventuele) gat is tussen het ambitieniveau en de as is. We presenteren een helder plan waarin we in gaan op proces, mensen en tooling.