Hoe stelt u uw huidige emissies en verbetering daarvan vast? Maak gebruik van onze expertise. We zetten o.a. het gebruik van het Green House Gas Protocol (GHG) in. Hierdoor zorgen we dat de uitkomsten ook te gebruiken zijn voor rapporteringsdoeleinden.

Scope 3

Het merendeel van de uitstoot (>70%) valt binnen scope 3, dit betreft de up- and downstream activiteiten van een bedrijf. Deze zijn complexer in kaart te brengen dan scope 1 en 2 gezien de data hiervoor vaak bij leveranciers of klanten ligt.

Vanaf 2024 is het – vanuit de wetgeving Europese Unie – verplicht voor grote bedrijven om scope 1, 2 en 3 te rapporteren en voor kleine bedrijven vanaf 2026. Dit is van toepassing als u aan twee van de volgende criteria voldoet: (1) balanswaarde van > 20 miljoen euro; (2) netto omzet van 40 miljoen euro; (3) > 250 medewerkers.

Footprint berekening | Footprint as is
Wij helpen u bij het vaststellen van de footprint van uw organisatie. Dit doen we pragmatisch en volgens erkende standaarden. Met software met uitgebreide datasets met CO2-uitstoot van materialen, ingrediënten, energie etc. Zo bepalen we de as is. Nog nooit een footprint gedaan? Dan starten we met een beperkte scope om van daaruit ook de rest van het bedrijf in kaart te brengen.
Footprint optimalisatie
Vanuit de footprint analyse kennen we de grootste drijvers binnen uw supply chain die het meeste CO2 impact hebben. Dit is overigens doorgaans geen verassing. Over het algemeen weten bedrijven goed waar hun grootse CO2-uitstoot zit. Het is alleen niet altijd eenvoudig om daar een verlaging te bewerkstellingen. Maak gebruik van onze expertise met een ervaren projectmanager/programmamanager of een interim supply chain specialist.

Gebieden waar veelal de verbeteringen te halen vallen zijn:
• Ingekochte goederen en services
• Energie
• Afval in de keten
• Transport (inbound, outbound, return)
• Faciliteiten van het bedrijf (in eigen bezit of gehuurd)

Meer weten?

Wij komen graag met je in contact om je van meer informatie te voorzien.