We helpen onze klanten bij het vaststellen van hun huidige emissies en verbetering daarvan. We maken hierbij onder andere gebruik van het Green House Gas Protocol (GHG). Hierdoor zorgen we dat de uitkomsten van het rapport ook te gebruiken zijn voor rapporteringsdoeleinden.

We merken op dat merendeel van de uitstoot (>70%) valt binnen scope 3 wat de up & downstream activiteiten van een bedrijf betreft. Deze zijn complexer in kaart te brengen dan scope 1 en 2 gezien de data hiervoor vaak bij leveranciers of klanten ligt.

Vanaf 2024 is het verplicht voor grote bedrijven om scope 1, 2 en 3 te rapporten waar kleine bedrijven vanaf 2026 verplicht zijn door de EU om dit te doen. Dit is verplicht als je aan twee van de volgende criteria voldoet: (1) balanswaarde van > 20 miljoen euro; (2) netto omzet van 40 miljoen euro; (3) > 250 medewerkers

Footprint as is

Wij helpen je bij het vaststellen van je footprint. Dit doen we volgens erkende standaarden. We gebruiken software met uitgebreide datasets met CO2 uitstoot van materialen, ingrediënten, energie etc. om de as is te bepalen. Onze aanpak hierbij is pragmatisch. Nog nooit een footprint gedaan? Dan starten we met de grootste flow om van daaruit ook de rest van het bedrijf in kaart te kunnen brengen.

Footprint optimalisatie

Vanuit de footprint analyse kennen we de grootste drijvers binnen uw supply chain die het meeste CO2 impact hebben. We merken op dat dit niet altijd een verassing is. Over het algemeen weten bedrijven goed waar hun grootse CO2 uitstoot zit. Alleen het in actie brengen om daar een verlaging beweeg te brengen is niet altijd even eenvoudig. Wij kunnen daarbij helpen als programma of project manager.

Gebieden waar veelal de verbeteringen te halen vallen zijn:
• Ingekochte goederen en services
• Energie
• Waste in de supply chain keten
• Transport (inbound, outbound, return)
• Faciliteiten van het bedrijf (in eigen bezit of gehuurd)

Meer weten?

Wij komen graag met je in contact om je van meer informatie te voorzien.