Footprint as is

Wat is de footprint van mijn bedrijf of een specifieke flow of product? En hoe kan ik daarin verbeteren? Daar kunnen we je bij helpen. Dit begint bij een heldere as is situatie. Dit doen we middels innovatieve tooling die ons ondersteunen een rapport te maken die transparant en reproduceerbaar is en volgens internationale standaarden (GHG protocol). De weg naar zero CO2 begint met meten!

De volgende stappen zullen we doorlopen:

1. Waarom footprint?

Het is goed om vast te leggen waarom je als bedrijf dit wilt doen. Milieu impact maken is belangrijk maar er speelt ook meer dan dat.

Lagere footprint kan in veel gevallen leiden tot:
• kosten besparen
• voordeel behalen ten op zichtte van je concurrenten
• innovatiever worden
• contiuniteit (gezien veranderende regelgeving)

2. Vastleggen scope

Samen met de klant maken we een supply chain map waarin we de scope vastleggen. Dit geeft helderheid welke keuzes er gemaakt zijn en is tevens input voor toekomstige rapportages. We adviseren om scope 1,2 en 3 in kaart te brengen voor een volledig beeld. Ook gezien huidige regelgeving binnen de EU je daartoe gaat verplichten. Is dit nieuw voor je? We leggen het graag aan je uit bij een eerste kennismaking.

3. Data collectie en aannames

Ontwikkelen van een data methode wordt mede bepaald door de complexiteit en beschikbaarheid van data. We helpen de klant om de juiste data te verkrijgen van leveranciers en klanten en daarbij aannames te doen. We beschikken over meerde databases waaruit we uitstoot kunnen halen van bijvoorbeeld ingrediënten, materialen en energie. Veelal hebben klanten meerdere leveranciers en ook klanten. We zullen dus aannames moeten doen om tot een gehele footprint te komen. Dit doen we transparant en samen met de klant.

4. Vastleggen target, rapport en communicatie

Huidige as is geeft een basis om een target te bepalen en vaak ook te communiceren. Hierbij kunnen we je ook helpen. Het is zeer sterk om je netwerk te laten weten dat je je footprint serieus neemt en aangeeft wat je er aan gaat doen. Onze rapporten zijn volgens GHG standaarden en kunnen dus ook gebruikt worden voor meerdere doeleinden.

Na het vastleggen van je huidige footprint begint de volgende fase. Je hebt nu inzichtelijk waar de meeste uitstoot zich bevind. Op basis daarvan kunnen we je helpen om roadmap te maken ter verbetering van je footprint.