Warehouse design en DC implementatie

Een van onze cliënten, een internationaal opererende projectinrichter, had als gevolg van de aanhoudende groei een bestaand maar veel groter warehouse aangeworven om naartoe te verhuizen en wilde daarvoor de meest optimale inrichting.

Een van onze cliënten, een internationaal opererende projectinrichter, had als gevolg van de aanhoudende groei een bestaand maar veel groter warehouse aangeworven om naartoe te verhuizen en wilde daarvoor de meest optimale inrichting. 

Een uitdaging daarbij was dat een deel van het nieuwe dc een diagonaal geplaatste wand had, zodat de gebruikelijke vierkante indelingen voor dc’s niet toepasbaar waren.

Analyse warehouse

Onze consultant Olivier Berghuis begon met een analyse van de verschillende goederen van de projectinrichter om de goederen met een snelle doorlooptijd te kunnen onderscheiden van die met een langzamere doorlooptijd. Daarnaast analyseerde hij alle volumes die door het magazijn stromen om het passend te kunnen maken met de beschikbare ruimte. Door het massale thuiswerken in het eerste jaar van de coronaperiode moest bovendien een groot deel van het nieuwe dc worden ingericht voor (volumineuze) thuiswerkplekken. Doordat de projectinrichter ook internationale zendingen, project gebonden voorraad die gesorteerd en geconsolideerd moet worden voor uitlevering, met de daarbij horende grotere voorraadvolumes (complete containers) te verwerken had, moest het dc ook een passende indeling voor deze internationale goederen krijgen.

Aanpak warehouse design

Olivier richtte het dc zodanig in dat de snelle goederen ook een snelle afhandeling konden krijgen. De goederen met een langzamere omloopsnelheid kregen plekken verder weg in het dc. Op strategische plekken werden in- en ompakstations geplaatst, zodat het aantal fysieke bewegingen voor de medewerkers tot een minimum zou worden beperkt. Ook verplaatste Olivier het oorspronkelijke kantoortje van achteren naar voren zodat het direct naast de docks kwam te staan, en daardoor ook minder fysieke bewegingen van de medewerkers zou vergen. Centraal in de ruimte plaatste Olivier een controlestation van waaruit medewerkers efficiënt toezicht konden houden op alle ruimtes in het dc. Met herkenbare visgraatmotieven gaf onze consultant speciale vloervakken aan voor de goederen die een eindbestemming hebben, de zogenaamde klaarzetvakken. Met deze schuin ingestoken vakken konden de elektrische palletwagentjes met minder bewegingen hun pallets brengen en halen. Tot slot zorgde Olivier ervoor dat het nieuwe magazijn aangesloten kon worden op de bestaande systemen. Het gehele traject werd binnen drie maanden gerealiseerd.

Bij de fysieke inrichting kwam meer kijken dan alleen het plaatsen van stellingen. Olivier: “We hebben veel met derden moeten werken. Denk aan het plaatsen van stellingen, het weghalen van oude lijnen en zetten van nieuwe belijning op de vloer voor voorraadvakken maar ook voor de looppaden en veiligheidsmarkeringen, en het plaatsen van tijdelijke en definitieve kantoorruimte. Ook de aanleg van water, elektra en data moesten worden geregeld, evenals de locatie-aanduiding in verschillende vormen met een voor iedereen te begrijpen logica.”

Terugblik
Terugblikkend zegt Olivier: “Het is essentieel dat je van de verschillende goederen die je in je dc hebt, weet wat de omloopsnelheid is en welke ruimte je voor elke goederensoort moet bestemmen. Doordat we in dit dc ook nog eens tot dertien meter hoog konden stapelen konden we een heel efficiënte indeling met een minimum aan bewegingen realiseren. Alles wat bij elkaar hoort staat ook dicht bij elkaar. Ook heb ik de oorspronkelijke voorraadvakken kleiner gemaakt, omdat de gebruikelijke grootte met 1.40 meter, die van de europallets, te groot bleek. De praktijk wees namelijk uit dat er in 85% van de gevallen kleinere pallets gebruikt werden, en die kun je efficiënter laden als je je voorraadvakken ook op die maat baseert. Je moet een indeling niet alleen op uitzonderingen baseren.”

Laat uw warehouse design eens checken door een van onze consultants!