Verminder de impact van netcongestie op de supply chain

De netinfrastructuur in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk heeft niet langer voldoende transportcapaciteit om de energievraag te ondersteunen; een probleem met een langetermijneffect, aangezien het nog 5 tot 7 jaar zou kunnen duren voordat het stroomnet voldoende versterkt is (1, 2).

De toename van de vraag wordt veroorzaakt door structurele economische factoren, zoals een groeiende economie, digitalisering van de maatschappij en de streven naar duurzaamheid, versneld door recente geopolitieke onrust en daaropvolgende volatiliteit van brandstofprijzen (3). Als zodanig worden veel bedrijven nu geconfronteerd met fundamentele barrières voor uitbreiding, evenals onzekerheid in hun toeleveringsketens.

“Hoewel ongeveer 6.000 bedrijven wachten op een netverbinding voor energieverbruik, wachten 8.000 bedrijven op een netverbinding voor energielevering.”

Welke impact heeft dit op bedrijven?
Bedrijven kunnen tot 8 maanden wachten om een vergunning te verkrijgen voor een nieuwe netverbinding in Duitsland (2). In Nederland is de huidige wachttijd in logistieke “hotspots” zoals Schiphol, Eindhoven of Tilburg-Waalwijk al opgelopen tot 5 jaar (4). Nog erger is dat zware netverbindingen, zoals vereist bij energie-intensieve productiebedrijven, niet langer worden goedgekeurd in bepaalde gebieden waar het net structureel overbelast is (5) – de rode gebieden in Figuur 1a. Er is zelfs een wachtlijst voor het terugleveren van energie aan het net (rode gebieden in Figuur 1b), bijvoorbeeld via zonnepanelen. Terwijl ongeveer 6.000 bedrijven in Nederland wachten op een netverbinding voor energiegebruik, worden 8.000 bedrijven uitgesteld voor energielevering (6). In het Verenigd Koninkrijk loopt de wachtlijst voor het verkrijgen van een netverbinding voor grote hernieuwbare energieprojecten zelfs al op tot 13 jaar (7). Bedrijven worden dus beperkt in hun investeringen in hernieuwbare energiebronnen beperkt of, indien al uitgevoerd, leveren deze niet het verwachte financiële rendement op.

Figuur 1. Een visuele voorstelling van netcongestie door Netbeheer Nederland met a) aan de linkerkant de capaciteit voor elektriciteitsverbruik (vraag) en b) aan de rechterkant de capaciteit voor het toeleveren van elektriciteit (aanbod). (8)

Maar er zijn ook andere potentiële kosten als gevolg van netcongestie waar bedrijven rekening mee moeten houden. Kosten die je mogelijk niet direct beïnvloeden, maar je zeker zullen raken via opwaartse of neerwaartse partners in de supply chain. Bijvoorbeeld, de kosten van elektriciteit stijgen de laatste jaren vanwege het structurele tekort aan energieaanbod (zie Figuur 2). Bovendien neemt het risico op stroomuitval toe (5). Dit zou voor indirecte kosten kunnen zorgen op verschillende manieren: bedorven voorraad als gevolg van storingen in de temperatuurregeling, vertragingen in de levering als gevolg van uitval van productie- of automatische opslagsystemen, of diefstal van voorraad wanneer beveiligingssystemen niet goed functioneren.

Figuur 2. De ontwikkeling van elektriciteitsprijzen in Nederland voor niet-huishoudelijke, middelgrote verbruikers tussen 2011 en 2022. (9)

“De sleutel bij deze optimalisaties is om alle factoren die belangrijk zijn in de business nauwkeurig te representeren en kwantificeren; kosten, doelstellingen en risico’s. Dit is duidelijk geen eenvoudige oefening.”

Wat kunnen bedrijven op korte- tot middellange termijn doen?
Energieverbruik/kosten verminderen
Bedrijven die snel willen reageren op de verhoogde risico’s van netcongestie moeten beginnen met het voor de hand liggende: het verminderen van het elektriciteitsverbruik. De implementatie kan variëren van eenvoudige maatregelen zoals het isoleren van magazijnen tot meer gecompliceerde maatregelen zoals proces- en planningsoptimalisatie. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld optimaliseren voor maximale efficiëntie van productieprocessen, zodat ze minder energie verbruiken, of het laadschema optimaliseren voor elektrische vrachtwagens. De sleutel bij deze optimalisaties is om alle factoren die belangrijk zijn in de business nauwkeurig te representeren en kwantificeren; kosten, doelstellingen en risico’s. Dit is duidelijk geen eenvoudige oefening. Stel je bijvoorbeeld een bedrijf voor dat zijn huidige serviceniveau wil handhaven terwijl het energiekosten wil verlagen. Het kan een positieve business case vinden voor het uitstellen van orderpicking tot ’s avonds wanneer orderpickingoplossingen grotendeels geautomatiseerd zijn, terwijl dezelfde maatregel mogelijk niet voordelig is als orderpicking grotendeels handmatig is, omdat er toeslagen gelden na standaard werktijden.

Herzie contractuele verplichtingen en risico’s

Daarnaast zouden logistieke dienstverleners (3PL’s) of bedrijven die met een logistieke partner werken een algehele risico-inschatting moeten maken en proberen onevenwichtige contracten opnieuw te onderhandelen om negatieve (financiële) gevolgen van netcongestie te minimaliseren. Sommige contracten bevatten een prestatieclausule waarbij aanhoudende onderprestaties op overeengekomen KPI’s de klant de mogelijkheid bieden om het contract zonder verdere reden te ontbinden. In dit geval moet stroomuitval worden genoemd als een uitzondering (of force majeure). Bovendien moeten logistieke dienstverleners, gezien de lage marges in de logistieke sector, ervoor zorgen dat ze contractueel het risico van volatiliteit in elektriciteitsprijzen dekken.

“Netcongestie biedt een strategische kans als je de toeleveringsketen veerkrachtiger weet te maken dan die van de concurrentie.”

Wat kunnen bedrijven op de lange termijn doen?
Op de lange termijn is het belangrijk om te beseffen dat netcongestie het bedrijfsklimaat permanent verandert en dat bedrijven geen invloed hebben op de ontwikkeling van het net zelf. Maar, bedrijven zouden het nieuwe zakelijke klimaat moeten beschouwen als een kans. Concurrenten hebben te maken met hetzelfde probleem, dus hoe je veerkracht in je supply chain integreert, kan een concurrentievoordeel vormen voor de komende jaren. Er zijn verschillende richtingen voor strategische investeringen.

Investeer in alternatieve energiebronnen
Bedrijven kunnen ervoor kiezen hun afhankelijkheid van elektriciteit als energiebron te verminderen. Hoewel geen enkele energiebron zonder nadelen is, kan een goed uitgebalanceerde mix van energiebronnen de beste mitigatiestrategie zijn tegen volatiliteit. Dit is vooral relevant voor logistieke operaties waar stroomuitval kostbaar is, zoals (semi-)geautomatiseerde magazijnen. Getroffen bedrijven kunnen overwegen te investeren in machines of voertuigen met biobrandstof- of waterstof-aandrijving.

Investeer in een “virtueel” stroomnet
Bedrijven met voldoende middelen kunnen hernieuwbare bronnen combineren met energie-opslagsystemen, zoals batterijen, om beperkingen op het lokale stroomnet te omzeilen – een zogenaamd “virtueel” stroomnet. Sortiva, een afvalbeheerbedrijf in Alkmaar, investeerde in twee windturbines, een eigen zonnepark en een batterijopslagsysteem omdat lokale netbeperkingen steeds meer invloed hadden op de operationele continuïteit (10). Hoewel fossiele brandstoffen niet milieuvriendelijk zijn, kunnen ze wel een oplossing bieden om kleine verschillen tussen volatiele opbrengsten van hernieuwbare energiebronnen en de totale energiebehoefte te overbruggen. Somerset heeft voor deze oplossing gekozen voor hun DC in Hoofddorp en is slechts voor ongeveer 10% van hun energiebehoefte afhankelijk van gas (1).

Samenwerken op lokaal niveau
Als alternatief kunnen bedrijven met minder investeringsmogelijkheden samenwerken om een gedeeld virtueel stroomnet te creëren. In Veghel, een logistiek knooppunt voor Europese distributie, doen lokale bedrijven precies dat (11). Volgens een van de lokale bedrijven kunnen ze nu de benodigde laadinfrastructuur installeren om een volledig geëlektrificeerd vrachtwagenpark te ondersteunen; iets wat niet mogelijk was op het hoofdstroomnet. Als een ander voorbeeld van succesvolle lokale samenwerking hebben 29 bedrijven in de haven van Amsterdam zojuist een energiehub opgericht – ze kunnen energieaanbod en -vraag onderling coördineren via een gezamenlijk groepscontract met de netbeheerder en zo het gebruik van het hoofdstroomnet verbeteren (12).

Heroptimaliseer het netwerkontwerp

De opzet van het logistieke netwerk was waarschijnlijk geoptimaliseerd voor factoren zoals vastgoedkosten, nabijheid van leveranciers/klanten en beschikbaarheid van magazijnruimte. Maar, er is een goede kans is dat netcongestie de optimale magazijnlocatie heeft veranderd. Misschien ligt het optimale magazijn verder weg van de grootste klanten, omdat de extra distributiekosten worden gecompenseerd door aanzienlijke inkomsten uit hernieuwbare energievoorziening, of de productiekosten worden verlaagd wanneer je verhuist naar een gebied met een stabielere energievoorziening. Een andere factor om rekening mee te houden is het actieradius van elektrische vrachtwagens. Dit wordt vooral relevant vanaf januari 2025, wanneer strengere regelgeving over emissiezones in Nederlandse steden van kracht gaat (13), waardoor bedrijven meer zullen (moeten) investeren in elektrische voertuigen. Door de veranderde omstandigheden kan het de moeite waard zijn om te onderzoeken of het logistieke netwerk nog steeds optimaal geconfigureerd is.

Over het algemeen is het van cruciaal belang dat bedrijven de positie van hun supply chain herzien met betrekking tot de risico’s en kosten die gepaard gaan met netcongestie. Het zakelijke klimaat van vandaag is anders dan voorheen, en de veranderingen zijn blijvend. Dit kan een strategische kans zijn als je de toeleveringsketen veerkrachtiger weet te maken dan die van de concurrentie. Het uiteindelijke doel is om het risico voor de operatie te minimaliseren en te investeren een stabiele toekomstige energievoorziening.

Kun je hulp gebruiken bij het begrijpen van de huidige staat van de supply chain? Wil je zeker weten dat jouw strategische beslissingen de juiste zijn? 4SupplyChain Consulting biedt de Fit4Growth Diagnosis aan, die je de benodigde inzichten zal geven om beslissingen met vertrouwen te nemen. We bieden ook implementatieondersteuning in de vorm van Project- of Interim Management. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Bronnen

 1. https://www.logistiek.nl/179600/somerset-realiseert-dc-in-hoofddorp-dat-geen-stroom-van-het-net-gebruikt
 2. https://www.merkur.de/wirtschaft/netzagenturchef-warnt-vor-stromnetz-ueberlastung-durch-elektroautos-und-waermepumpen-92027883.html
 3. https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/5370388/alliander-stroom-net-congestie-zonnestroom-consument
 4. https://www.logistiek.nl/185106/overvol-stroomnet-bouw-nieuw-distributiecentra-in-gedrang
 5. https://www.abnamro.com/research/en/our-research/electricity-on-the-road-to-net-zero-challenges-and-solutions
 6. https://www.kenter.nu/nieuws/netcongestie-inzicht-in-de-wachtlijsten/
 7. https://www.ft.com/content/bc200569-cb85-4842-a59a-f04d342805fc
 8. https://capaciteitskaart.netbeheernederland.nl/
 9. https://tradingeconomics.com/netherlands/electricity-prices-non-household-medium-size-consumers-eurostat-data.html
 10. https://www.smartgrid.com/post/bypassing-net-congestion-with-smart-energy-systems
 11. https://vijfsterrenlogistiek.nl/nieuws/stroomnet-zit-vol-daarom-leggen-deze-bedrijven-hun-eigen-netwerk-aan/
 12. https://fd.nl/bedrijfsleven/1506857/bedrijven-in-amsterdamse-haven-gaan-stroom-delen?utm_medium=social&utm_source=app&utm_campaign=earned&utm_content=20240208&utm_term=app-ios&gift=ZuimF
 13. https://www.tln.nl/nieuws/maatregelen-stroomnet-van-belang-voor-transport-en-logistieke-sector/