Het selecteren van een externe logistieke dienstverlener

In het dynamische bedrijfsklimaat van vandaag de dag vertrouwen bedrijven vaak op externe logistieke dienstverleners (3PL’s ofwel Third Party Logistics Providers) om hun supply chain-activiteiten te stroomlijnen. 3PL’s bieden een scala aan diensten, waaronder transport, opslag en distributie, waardoor bedrijven zich kunnen richten op hun kerncompetenties.

Het selecteren van de juiste 3PL kan echter complex en uitdagend zijn. Tenders (aanbestedingen) spelen een cruciale rol in dit proces, omdat ze bedrijven in staat stellen verschillende dienstverleners te evalueren en te vergelijken. 4Supplychain kan helpen om dit proces effectief te doorlopen.

Onze belangrijkste overwegingen zijn:

Evalueer de bestaande samenwerking. Voordat je de beslissing neemt om op zoek te gaan naar een nieuwe 3PL, adviseren wij om de mogelijkheden te onderzoeken om je huidige relatie te verbeteren en te versterken. Je bestaande 3PL is bekend met je activiteiten, voorkeuren en vereisten – terwijl het opbouwen van een nieuwe relatie veel tijd, moeite en middelen vergt. Investeren in een langdurig partnerschap kan ook zorgen voor een betere afstemming van doelen en een effectievere samenwerking, wat na verloop van tijd kan leiden tot betere prijzen, serviceniveaus en ondersteuning. Natuurlijk zijn er situaties waarin de overstap naar een nieuwe 3PL noodzakelijk is, bijvoorbeeld als je huidige dienstverlener consequent niet aan je eisen voldoet, niet over de capaciteiten beschikt die je nodig hebt of duidelijk minder kostenefficiënt is dan de benchmark.

Logistieke eisen definiëren: We ondersteunen je bij het duidelijk definiëren van de logistieke eisen. Dit omvat het vaststellen van de scope van de diensten, de (huidige) processen, geografische dekking, levertijden, IT-opzet (interfaces) en eventuele specifieke industriële voorschriften. Hoe gedetailleerder je eisen zijn, hoe beter de reacties van 3PL dienstverleners zullen zijn. Op basis van onze rijke ervaring met 3PL tenders hebben we templates gemaakt met een grondige set criteria voor elke sector.

Evaluatiecriteria ontwikkelen: De volgende stap is het opstellen van de evaluatiecriteria om de capaciteiten van potentiële 3PL’s te beoordelen. Dit kunnen factoren zijn als operationele expertise, track record, klantreferenties, technologie, duurzaamheid en financiële stabiliteit. Samen kennen we aan elk criterium een gewicht toe op basis van hun belang voor jouw bedrijfsdoelstellingen.

Stel sterke tenderdocumenten op: Deze stap is cruciaal voor het vinden van de ideale partner en het opzetten van een kader voor een productieve samenwerking. Er wordt een robuuste set tenderdocumentatie gemaakt, waarin lessen uit eerdere ervaringen worden verwerkt. Ter ondersteuning van de lijst met vereisten (zie tweede belangrijke overweging) maken we een offerteblad en een begeleidingsdocument waarin het tijdschema van het project wordt geschetst, inclusief de startdatum, sitevisits, shortlisting, eindpresentaties en het uiteindelijke selectieproces. Waar nodig voeren we gegevensanalyses uit en stellen we uitgebreide procesbeschrijvingen op, en delen we zelfs vooraf een conceptcontractsjabloon (of minimumvoorwaarden). Deze aanpak stroomlijnt het RFP-proces, bespaart tijd en zorgt voor duidelijkheid.

Voorselectie van leveranciers (long list/ mid list): Voordat we de tender uitschrijven, nemen we contact op met potentiële 3PL’s – van wie velen al deel uitmaken van ons bestaande netwerk. We wisselen basisinformatie uit (RFI) en bevestigen hun interesse. Deze stap helpt ervoor te zorgen dat alleen gekwalificeerde leveranciers deelnemen aan het aanbestedingsproces, wat tijd bespaart voor beide partijen.

De selectie: in de laatste fase van de tender helpen we je bij het maken van een keuze voor de meest geschikte kandidaat. De selectie wordt gedaan op basis van locatiebezoeken, presentaties en gesprekken met de kandidaten. We zorgen voor een goed gestructureerd en gefundeerd besluitvormingsproces, gebaseerd op feiten maar ook beantwoordend aan de intuïtie van het selectiepanel.

4Supplychain ondersteunt ook de onderhandelings- en contractfase, waarin de contractvoorwaarden, prijzen, serviceniveaus en prestatiemaatstaven worden vastgelegd. We zorgen ervoor dat alle belangrijke aspecten grondig worden besproken en gedocumenteerd om misverstanden in de toekomst te voorkomen.

Tot slot is de implementatiefase cruciaal om verstoringen en hiaten in de dienstverlening tijdens de overgang te voorkomen. Met een pragmatische aanpak op basis van jarenlange ervaring richten we ons op het beperken van risico’s tot een minimum. Er worden kleine teams gevormd om specifieke onderwerpen aan te pakken, zoals IT, processen en goederenoverdracht, zodat er een sterk overzicht en bestuur is. De nadruk ligt op het aanpakken van mogelijke knelpunten, met name in de IT-infrastructuur, die van invloed kunnen zijn op de tijdlijnen van projecten.

Tenders spelen een cruciale rol bij het selecteren van de juiste externe logistieke dienstverlener om je supply chain activiteiten te optimaliseren. Door een gestructureerde aanpak te volgen, kun je een weloverwogen beslissing nemen die in lijn is met je bedrijfsvereisten. Het succes van je logistieke activiteiten hangt sterk af van de capaciteiten en betrouwbaarheid van je gekozen 3PL, dus investeer de nodige tijd en moeite in het tenderproces om een sterke samenwerking te smeden.