We helpen onze klanten bij het vaststellen van hun huidige emissies. We maken hierbij onder andere gebruik van het Green House Gas Protocol (GHG). Hierdoor zorgen we dat de uitkomsten van het rapport ook te gebruiken zijn voor rapporteringsdoeleinden.

We merken op dat merendeel van de uitstoot (>70%) valt binnen scope 3 wat de up & downstream activiteiten van een bedrijf betreft. Deze zijn complexer in kaart te brengen dan scope 1 en 2 gezien de data hiervoor vaak bij leveranciers of klanten ligt. 

Vanaf 2024 is het verplicht voor grote bedrijven om scope 1, 2 en 3 te rapporten waar kleine bedrijven vanaf 2026 verplicht zijn door de EU om dit te doen. Dit is verplicht als je aan twee van de volgende criteria voldoet: (1) balanswaarde van > 20 miljoen euro; (2) netto omzet van 40 miljoen euro; (3) > 250 medewerkers

UPSTRREAM

REPORTING COMPANY

DOWNSTREAM

UPSTRREAM

REPORTING COMPANY

DOWNSTREAM

Roadmap

Op basis van de huidige staat helpen we bedrijven bij het verbeteren van hun footprint. Dit doen we door samen met de klant te bekijken welke activiteiten de meeste emissies veroorzaken en daar concrete projecten op te zetten. Hierbij een paar concrete voorbeelden van projecten die hieruit kunnen ontstaan:

  • Aanpassing naar grondstoffen met een lagere GHG uitstoot

  • Het verkleinen van de afstand vanaf leveranciers (alternatieve leveranciers of netwerk optimalisatie)

  • Aanpassing van het distributie netwerk (naar klanten) om aantal bewegingen en het aantal gereden kilometers te verminderen

  • Verhoging bezettingsgraad (belading) transporten (van zowel inbound als outbound)
  • Aanpassen type transport voor in- & outbound en/ of de benodigde brandstof hiervoor

  • Reduceren van afval van bijvoorbeeld grondstoffen en eindproduct door andere verbeterde planning van productie

  • Inzetten op assets met een lager energieverbruik en gebruik duurzame energie

  • Verlaging retouren vanuit klanten door bijvoorbeeld strakkere kwaliteitscontrole op uitgaande goederen en service op afstand

  • Inzetten andere verpakkingstypes met een lagere of zero GHG uitstoot

Meer informatie?

Neem contact met ons op: info@4supplychain.com