GHG-protocol: hoe 4Supplychain helpt uw footprint te verbeteren

Een GHG-protocol is een internationale standaard voor de verantwoording en de verslaggeving met betrekking tot de uitstoot van broeikasgassen door.

Een GHG-protocol is een internationale standaard voor de verantwoording en de verslaggeving met betrekking tot de uitstoot van broeikasgassen door. Dit is het aantal bedrijven in de EU dat aan ten minste twee van de volgende criteria voldoet: 

 • Een balanstotaal van EUR 20 miljoen
 • Netto-omzet van EUR 40 miljoen
 • Een gemiddeld aantal werknemers gedurende het boekjaar van 250

De EU eist dat bedrijven ook hun upstream- en downstreamactiviteiten rapporteren, de zogenaamde ‘Scope 3-emissies’. Dit is een echte uitdaging aangezien bedrijven afhankelijk zijn van gegevens van hun leveranciers en klanten, maar ook een grote kans aangezien ruwweg 70% van hun emissies binnen scope 3 plaatsvinden.

Scope 3, 2 en 1 opzetten

De eerste uitdaging waarbij wij u ondersteunen, is het identificeren van uw ‘As-is staat’ van uw footprint. Wij doen dit aan de hand van vier stappen die gebaseerd zijn op het GHG-protocol.

 • Breng de totale toeleveringsketen van uw bedrijf in kaart
 • Stel vast waar de emissies plaatsvinden
 • Bepaal de berekeningsmethode en de beschikbare gegevens
 • Rapporteer emissies en stel een verbeteringsplan op

Ons verslag is transparant en herbruikbaar en volgt de boekhoudkundige beginselen van het GHG-protocol. Dit betekent dat het kan worden gebruikt voor rapportagedoeleinden.

Stappenplan voor verbetering supply chain

4Supplychain heeft een ruime ervaring in planning & logistiek. Deze kennis wordt gebruikt om binnen uw bedrijf mogelijkheden en pragmatische oplossingen te vinden om uw uitstoot te verminderen. Enkele voorbeelden van gebieden die we zullen aanpakken, zijn:

 • De inkoop van grondstoffen, andere goederen en diensten
 • Activiteiten in verband met brandstoffen en energie
 • Bedrijfsafval
 • Vervoer (inkomend, uitgaand, retour)
 • Bedrijfsfaciliteiten (eigen en gehuurde faciliteiten)

Meer weten? Neem contact met ons op om een goede aanpak voor uw bedrijf te bespreken.

* KMO’s moeten vanaf ’26 emissies rapporteren.